Καλύτερη επίδοση για display διαφήμιση

Με δεδομένα ανάλυσης ειδήσεων για contextual targeting.

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Contextual Targeting

Αύξησε την αποτελεσματικότητα των campaigns σου, με δεδομένα ανάλυσης ειδήσεων για contextual targeting.

Μάθε περισσότερα
Αυξημένη προσοχή

Τρέξε την διαφήμιση σου σε στοχευμένο περιεχόμενο για το audience σου, αυξάνοντας την προσοχή τους στο brand σου.

Υψηλότερο CTR

Με διαφημίσεις σε κατάλληλο περιεχόμενο για το audience και το brand σου, μπορείς να κερδίσεις περισσότερα quality clicks.

Καλύτερο brand impact

Όταν η προσοχή του audience και το υπόβαθρο του άρθρου έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης, μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την σύνδεση άμεσα.

Πώς λειτουργεί;

Με απλά dropdowns και φίλτρα, ακριβώς όπως η διαχείριση επιλογών για audience αλλά και ρυθμίσεων του campaign.

Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας για άμεση ενσωμάτωση στην τεχνολογία σου, ή να αξιοποιήσεις έναν από τους συνεργάτες μας.

Πώς μπορώ να το ενσωματώσω;

Τα αποτελέσματα προσφέρονται σε μορφή JSON, μέσα από το δυναμικό API μας. Προσφέρουμε όλο το απαραίτητο documentation και υποστήριξη.

4. Πώς μπορώ να συνεργαστώ;

Πιστεύουμε στην άμεση επικοινωνία και το αμοιβαίο όφελος με τους συνεργάτες μας. Αν σε ενδιαφέρει, επικοινώνησε μαζί μας.